Nieuws:

Dit is het enige en echte geheel vernieuwde EHBO en LOTUS forum !

Nieuw protocol voor de lessen.

Gestart door yvonne, dinsdag, 19 mei 2020, 10:17:32

« vorige - volgende »

yvonne

Nieuw protocol:


organisatie LOTUS
    LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING VAN SLACHTOFFERS


Coronaprotocol bij inzet LOTUSslachtoffers

Op basis van de op 6 mei jl. aangekondigde versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus heeft de organisatie LOTUS besloten dat per 1 juni de inzet door LOTUSslachtoffers weer van start mag gaan, vooropgesteld dat aan onderstaande voorwaarden kan worden voldaan:

•   LOTUSslachtoffers en cursisten houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.

•   De inzetlocatie is voldoende groot om bovenstaande te realiseren.

•   De opdrachtgever voorziet in een mogelijkheid om makkelijk de handen te kunnen wassen volgens de handenwasrichtlijn van het RIVM. Kijk op de website van het RIVM voor de richtlijnen voor het handenwassen.

•   Fysiek contact tussen LOTUSslachtoffer en cursist of instructeur is niet toegestaan.

•   Grimeren vindt primair plaats op het eigen lichaam. Grimeren op een pop mag, als dat nodig is om de grime te laten beoordelen door de cursist.

•   Inzetten mogen enkel gedaan worden door gediplomeerde LOTUSslachtoffers. De inzet van simulanten en cursisten is niet toegestaan.

•   Ziektes uitbeelden en acteren zijn geen probleem. De diagnose en eventuele behandeling vindt (mondeling) plaats op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.

•   Spel en tegenspel vindt plaats op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

•   Deelnemende cursisten of hulpverleners mogen niet verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. De screening hierop is de verantwoordelijkheid van de opleidings- of oefencoördinator. Het is het LOTUSslachtoffer toegestaan om bij binnenkomst te informeren of iemand van de aanwezigen bovengenoemde klachten heeft. In geval van twijfel is het LOTUSslachtoffer gerechtigd zijn of haar medewerking aan de inzet te weigeren.
Als uit de bovengenoemde screening blijkt, dat een cursist of hulpverlener geen verdenking heeft van een besmetting met het Coronavirus, dan zijn de basishygiënische maatregelen noodzakelijk.

•   Vervoer met brancard mag, vooropgesteld dat het LOTUSslachtoffer zelf op de brancard gaat liggen.
•   Mocht de opdrachtgever bovenstaande vereisten niet kunnen garanderen, dan mag een LOTUSslachtoffer niet worden ingezet door de kring.

•   De inzet van meer dan drie LOTUSslachtoffers in dezelfde ruimte of locatie is niet toegestaan.

•   Het is de LOTUSslachtoffers niet toegestaan om samen in één auto naar een inzet te rijden, tenzij deze personen tot dezelfde huishouding behoren.

•   Bij griep, hoest of verkoudheidsklachten blijft men thuis. Bij benauwdheid of koorts van huisgenoten blijf men thuis.

De organisatie LOTUS volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft bovenstaande richtlijnen daarop gebaseerd. Kijk voor de meest recente richtlijnen en adviezen over Corona altijd op de website van het RIVM.
Leef alsof elke dag de laatste dag is, leer alsof het leven oneindig is! Gandhi

yvonne


organisatie LOTUS
    LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING VAN SLACHTOFFERS


Coronaprotocol lesavonden en bijeenkomsten

Op basis van de op 6 mei jl. aangekondigde versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus heeft de organisatie LOTUS besloten dat per 1 september de lessen en bijscholingen weer van start mogen gaan, vooropgesteld dat aan onderstaande voorwaarden kan worden voldaan:

•   De LOTUSslachtoffers moet 1,5 meter afstand van elkaar houden.

•   De gebruikte lesruimte moet voldoende groot zijn, om die afstand te kunnen garanderen. Er mogen zoveel cursisten in één ruimte aanwezig zijn dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden met een maximum van 30 personen.

•   Als een leslocatie is voorzien van meerdere ruimtes, dan mogen meerdere groepen gevormd worden, zolang maar aan de voorwaarden voldaan kan worden.

•   De leslocatie moet faciliteiten bieden om makkelijk de handen te kunnen wassen. Kijk voor informatie over het handenwassen op de website van het RIVM.

•   Ieder LOTUSslachtoffer zit aan een eigen tafel en de tafels staan op 3,0 meter afstand van elkaar zodat de instructeur zonder problemen tussen de tafels door kan lopen.

•   Fysiek contact is niet toegestaan. Grimeren mag alleen op het eigen lichaam. Grimeren op een pop mag, als dat nodig is om de grime te beoordelen.

•   Ziektes uitbeelden en acteren is geen probleem. De beoordeling vindt plaats op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.

•   Spel en tegenspel mag alleen op 1,5 meter afstand van elkaar.

•   Bij het binnenkomen vraagt de (kring)instructeur naar klachten van verkoudheid, hoesten of koorts. Heb je deze klachten, dan is het niet toegestaan om de les bij te wonen. Ook bij kortademigheid of koorts van huisgenoten blijf je thuis en is het niet toegestaan de les bij te wonen.

Meer informatie vind je op de website van de organisatie LOTUS.
Leef alsof elke dag de laatste dag is, leer alsof het leven oneindig is! Gandhi

yvonne


organisatie LOTUS
    LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING VAN SLACHTOFFERS


Advies voor LOTUSslachtoffer

Nu we zo langzamerhand weer kunnen denken aan opstarten, hebben we hieronder wat tips en adviezen opgenomen, waar je wellicht wat aan hebt tijdens je inzetten.

•   Wees niet bang om bij aankomst op een locatie te vragen of er mensen zijn die koorts of verkoudheidsklachten (zoals hoesten en niezen) hebben of benauwd zijn. Je hebt in het geval van een positief antwoord het volste recht om weer weg te gaan. Je eigen veiligheid is het belangrijkst.

•   Was bij aankomst op de les-of oefenlocatie je handen. We hebben een link naar het handenwasprotocol van het RIVM op de website van de organisatie LOTUS staan.

•   Let op dat de instructeur of oefencoördinator gezorgd heeft voor voldoende ruimte om met tenminste 1,5 meter te kunnen manoevreren. Ook hier geldt: je eigen veiligheid.

•   Je mag ook beslist vragen om een grimeerplek met voldoende ruimte.

•   Kijk rond om te zien of er looproutes zijn. Zie je mogelijkheden? Meld dat rustig bij de instructeur of oefencoördinator.

•   Gebruikte materialen kunnen schoongemaakt worden met water en een disposable doekje. Desinfectie vindt plaats met alcohol ketonatus 70% of met chloor in een verhouding van 1000 ppm. Kijk hierbij goed naar de gebruiksaanwijzing van de desinfectiemiddelen!

•   Wees ook niet bang om anderen in dezelfde ruimte aan te spreken op ongewenst gedrag, zoals het te dicht naderen of in de hand hoesten/niezen.

Heb je een (té) angstige cursist of hulpverlener waar je voor moet spelen? Verwijs naar de website van het RIVM. Leg uit wat jij als LOTUSslachtoffer doet om de veiligheid te garanderen.

Weet dat we als organisatie LOTUS in alle gevallen de richtlijnen van het RIVM volgen. Krijg je opmerkingen of vragen waar je geen antwoord op weet, mag je altijd verwijzen naar ons (via secetaris@organisatielotus.nl) of naar de website van het RIVM.
Leef alsof elke dag de laatste dag is, leer alsof het leven oneindig is! Gandhi

Snel beantwoorden

Waarschuwing: er is al ten minste 120 dagen geen nieuw bericht geplaatst in dit topic.
Tenzij je zeker weet dat je hier wilt reageren, overweeg je beter om een nieuw topic aan te maken.

Merk op: het bericht zal niet verschijnen tot het is goedgekeurd door een moderator.

Naam:
E-mail:
Verificatie:
:
Typ de afgebeelde letters over
Luister naar de letters / Vraag een andere afbeelding aan

Typ de afgebeelde letters over:
sneltoetsen: gebruik alt+s om te verzenden/posten, of alt+p om te bekijken